SPC a logopedie

  Důležité informace o Speciálně pedagogickém centru a logopedii

Dokumenty

Zde naleznete důležité dokumenty týkající se nejen vzdělávání v naší škole.

Rozvrhy hodin

Aktuální rozvrhy hodin jednotlivých tříd ZŠ a ZŠ speciální.

Projekty

Seznam projektů, do kterých je naše škola aktivně či pasivně zapojena.