Showing: 1 - 9 of 12 RESULTS
Aktuality Expresivní terapie

Pedagogové míní, že v projektu k zavádění expresivních terapií do výuky nebyla žádná aktivita zbytečná

OPAVA – Projekt „Zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními potřebami v Moravskoslezském kraji“ dospěl k závěrečné konferenci. Po celodenním jednání odcházelo několik desítek jejích účastníků 8. října z Moravské kaple opavského Domu umění spokojeno. Pro pořadatele z Centra celoživotního vzdělávání Slezské univerzity dobrá vizitka. (Pokračování textu…)

Aktuality Expresivní terapie

Projekt podpory expresivních terapií ve výuce žáků speciálních vzdělávacích potřeb zhodnotí konference

OPAVA – V rámci grantového schématu Moravskoslezského kraje (MSK) je na Slezské univerzitě od března 2012 do listopadu 2014 řešen projekt na podporu zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK. O získaných poznatcích a dosažených výsledcích budou řešitelé informovat na závěrečné konferenci 8. října. (Pokračování textu…)

Aktuality Expresivní terapie

Expresivní terapie do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v našem kraji patří

O průběhu projektu „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáku se speciálními vzdělávacími potřebami MSK“ jste již byli informováni dříve. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) začleněním terapeutických technik z oblasti arte- resp. muzikoterapií. Zavedení těchto technik do výuky by mělo dopo- moci k tvorbě osobnosti a lepšímu začlenění žáků se SVP do společnosti. (Pokračování textu…)

Aktuality Expresivní terapie

Djembe ve vyučování

Jedna školní třída a hodina hudební výchovy. Netradiční. Zpívá se, hraje na bubny djembe.  Dokonalou relaxaci jistí dešťová hůl .  Páťáci společně s paní učitelkou Lidkou si užívají pohodové atmosféry hudební výchovy jinak, MUZIKOTERAPIE. Škoda jen, že  vyučovací hodina uběhla  tak rychle. „Protáhli jsme tělo, rozvlnili mysl, naladili se do pohody. Hudebka byla príma, těšíme se na další“. (Pokračování textu…)

Aktuality Expresivní terapie

Workshop arteterapie

Vrámci realizace projektu  „Expresivní terapie –podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK se naše kolegyně, zavádějící učitelky, zúčastnily workshopu arteterapie, který vedla zahraniční lektorka z Irska. Dvoudenní pracovní seminář přispěl k opětovnému rozšíření odborných poznatků z oblasti expresivních terapií. (Pokračování textu…)

Aktuality Expresivní terapie

Supervize

29. 1. 2014 jsme v naší škole v rámci projektu PODPORA ZAVÁDĚNÍ EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ DO VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI přivítali arteterapeutku paní PhDr. Martinu Komzákovou z Plzně, která supervidovala terapeutické působení ve třídě základní školy speciální. (Pokračování textu…)