Showing: 1 - 6 of 6 RESULTS
Aktuality Výzva 56

Máme školní čtenářský klub

Půlrok uběhl jako voda a v naší škole skončil projekt „Celá škola čte – rozvoj čtenářské gramotnosti“. Obohatil nás všechny – děti si vyzkoušely „jiné“ čtení  a práci ve čtenářských dílnách, školní knihovna se rozrostla o celou řadu zajímavých titulů a my učitelé už známe způsoby rozvoje čtenářské gramotnosti. Čtení se nám zalíbilo a tak v něm pokračujeme ve Čtenářském klubu. Čteme si nejen v klubu, ale i ve třídách. Ohlasy dětí byly vesměs pozitivní.

logobar_430

img_07711 img_07721

Aktuality Výzva 56 ZŠ praktická ZŠ speciální

Máme školní čtenářský klub

Půlrok uběhl jako voda a v naší škole skončil projekt „Celá škola čte – rozvoj čtenářské gramotnosti“. Obohatil nás všechny – děti si vyzkoušely „jiné“ čtení  a práci ve čtenářských dílnách, školní knihovna se rozrostla o celou řadu zajímavých titulů a my učitelé už známe způsoby rozvoje čtenářské gramotnosti. Čtení se nám zalíbilo a tak v něm pokračujeme ve Čtenářském klubu. Čteme si nejen v klubu, ale i ve třídách. Ohlasy dětí byly vesměs pozitivní.

img_0765 img_0771 img_0772

Aktuality Výzva 56

Babočky a baziliška aneb knihy nám pomáhají

Ve speciální škole byl i měsíc říjen ve znamení čtenářských dílen. Děti moc rády čtou a seznamují se s novými knihami a nejen to! V dílnách čtení zjistily, že knihy nám mohou i pomáhat. Jak? V říjnu jsme se zabývali tématem bezpečného stáří a tak nám kniha Babočky pomohla vysvětlit, kam odcházejí babičky a dědečkové a o co se tam starají. Kniha Ivanka je nemocná objasnila vznik nemoci, ale také to, jak se Bazilišce vyhnout. Čtěte!

logobar_430

sam_17151 sam_17111

Aktuality Výzva 56

Dílna čtení – „Moje první knížka o hudbě“

Ve čtvrtek 22. října jsme s dětmi ze speciální třídy uskutečnili v pořadí třetí dílnu čtení. Byla věnována knize nazvané „Moje první knížka o hudbě“. Tato knížka patří žánrově mezi dětské encyklopedie, takže pro samotnou práci během dílny byla vybrána jedna kapitola. Hlavní formou práce bylo komentované předčítání žákům, doplněné o různé aktivity s hudebními nástroji, ať už tradičními nebo netradičními. Cílem hodiny bylo naučit žáky vnímat a uvědomovat si zvuky vlastního těla, zvuky doma a ve škole, vnímat melodii a tóny jednotlivých hudebních nástrojů. V závěrečné části dílny jsme pomocí jednotlivých nástrojů vytvořili orchestr, který do předčítané pohádky zapojil krátké hudební motivy. Společně jsme si tak uvědomili vliv hudby na naši náladu a taky skutečnost, že jsou na světě lidé, kteří třeba nevidí a vše vnímají jen sluchem, a proto jim taková hudební pohádka může udělat velkou radost.

logobar_430

sam_15201 sam_15241 sam_15341 sam_15361

Aktuality Výzva 56

O víle Voněnce

Ve čtvrté třídě proběhla první čtenářská dílna. Čteme si hodně a často, ale tato nová aktivita se nám líbí. Pracovali jsme s knihou Nely Boudové, která nese název „O víle Voněnce“. Víla Voněnka a její dvě sestry Jůlinka a Fiflenka žijí s babičkou na louce v malé chaloupce. Každá z víl je úplně jiná – Fiflenka má ráda parádu, Jůlinka se zase zajímá o svět lidí a Voněnka se stará o domácnost a pěstuje léčivé byliny. Přesto se mají rády a dokážou táhnout za jeden provaz. To musí ukázat ve chvíli, kdy se Jůlinka na výletě do světa lidí zraní. Voněnka se proto musí vydat na dlouhou cestu pro léčivou orchidej. Zaměřili jsme se na předvídání děje, hodně jsme se snažili odpovídat na otázky a také jsme se snažili příběh o psovi přenést do života. Diskutovali jsme o péči o zvířata a jak bychom jim mohli pomáhat. Lucinka s Diankou se rozhodly, že si knížku přečtou celou.

logobar_430

img_26331 img_26341

Aktuality Výzva 56

Celá škola čte

Naše škola se také zapojila do Výzvy 56 a podala svůj projekt s názvem „Celá škola čte“. Cílem projektu je zlepšení čtenářské gramotnosti našich žáků. Chceme přiblížit dětem svět knih, přivést je k tomu, aby si rádi četli, aby byli zvídaví a tvořiví. Z financí projektu zakoupíme knihy, se kterými budou žáci pracovat ve čtenářských dílnách. Dílna proběhne v hodině jazyka českého jednou měsíčně. V dalších letech budou zařazeny do tematického plánu daného ročníku. Do projektu je zapojeno deset pedagogů základní školy praktické i speciální. Učebna se postupně buduje, zatím jsme přemístili stávající knižní fond do nové knihovny.

logobar_430

img_24351