Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
Školská rada

Volby do školské rady

V listopadu 2019 odstoupila členka školské rady při ZŠ, Bruntál, Rýmařovská 15, př. org. paní Huschková. Naše školská rada má mít 6 členů, proto 5. prosince proběhly doplňovací volby do školské rady za rodiče žáků. Z navržených rodičů byla zvolena paní Vranková.

Aktuality Školská rada

Školská rada informuje

Ve čtvrtek 15. listopadu se sešla školská rada při ZŠ, Bruntál, Rýmařovská 15, př. org. Zvolila předsedu a místopředsedu školské rady. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Jiřina Kalousková, místopředsedkyní Mgr. Simona Veselá. Dále školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 a školní řád, platný od 19. 11. 2018.

ilustrační obrázek