Showing: 1 - 7 of 7 RESULTS
Aktuality Zateplení školy

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Dne 12.7.2012 vyhodnotila Hodnotící komise  nabídky firem o  Veřejnou zakázku :

„Výměna oken v učebním pavilonu Rýmařovská 12 „

Hodnotící komise na svém jednání provedla posouzení nabídek, které postoupily do hodnocení. Hodnotícím kriteriem byla  nabídková cena a sledovaný parametr dle zadávací dokumentace (obchodně technická specifikace výrobků,dodávek a prací). (Pokračování textu…)

Aktuality Zateplení školy

Ten dělá to a ten zas tohle,

… a všichni dohromady uděláme moc.“

Za nás mluví činy. Pracujeme stále, pracuje se na plný výkon, 7 dní v týdnu. Stále je co uklízet, umývat, stěhovat a opět uklízet, umývat, leštit, stěhovat. Nekonečný příběh. Pracovní ruch se v plném nasazení všech zúčastněných osob přesunul na pavilon B. Pavilon A pomalu prodýchává šokové pracovní tempo minulých dnů. (Pokračování textu…)

Aktuality Zateplení školy

Přesun staveniště

Ve středu, 8.2., se stavební práce přesunuly na pavilon B do 3.podlaží. Učební pavilon během dne postupně měnil svou tvář k nepoznání. Problémy se zamrzlou vodou, nefunkčními plynovými kotly, poškozenými rohy místností řešíme za pochodu. Oproti nastartovanému pracovnímu tempu jsou to skutečně, zdánlivě, „malé věci“.

(Pokračování textu…)