Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
Aktuality Podpora vzdělávání dětí

Podpora vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK

Naše SPC je zapojeno do projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z ESF ČR, který je zaměřený na podporu vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Příjemcem podpory je Základní škola a praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace.
logo_430

Partnery projektu jsou:

  • Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace
  • Základní škola Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
  • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
  • Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
  • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace

 

V rámci projektu budou vzděláváni odborní pracovníci – psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci zařízení v Moravskoslezském kraji. Vzdělávací akce budou organizovat a zajišťovat jednotlivá SPC. Proběhnou tyto vzdělávací akce a výcviky: Son-Rise, Feuersteinovo instrumentální obohacování I, základní I a II, Handle terapie I a II, Nácvik sociálních dovedností, Koncept bazální stimulace, Ovlivňování lokomoce během vyučování, Sociálně právní poradenství, Aplikované plavání, Krizová intervence, Metody a techniky pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením, Sexuální výchova žáků se zdravotním postižením, Úvod do systemického přístupu v pomáhajících profesích, Osobnostní typologie, HYPO, Dítě v předškolním věku, Problémy mladšího školního věku v matematice a českém jazyce, Maxík, Percepční a motorická oslabení ve školní praxi, Arteterapie, Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením a Vývojová škála Bayleyové. Své vzdělání budou odborníci využívat ve své praxi a zejména v  individuálních a skupinových terapiích. Terapie budou zaměřené na podporu předškoláků, začínajících žáků i školáků. Budou podporovány a rozvíjeny schopnosti žáků v oblasti grafomotoriky, počátečního čtení, psaní a také všechny vzdělávací funkce dětí a žáků se zdravotním postižením. Budou nacvičovány jejich sociální dovednosti a proběhne výcvik v aplikovaném plavání. V jednotlivých školách bude probíhat logopedická péče, také myofunkční terapie, speciální pedagogická podpora bude poskytována žákům integrovaným, i na druhém stupni ZŠ. Tyto aktivity povede celkem 36 odborníků, celkem bude podpořeno 294 dětí. Nácvik sociálních dovedností a dalších forem práce bude prezentován 21. března 2014 při příležitosti Světového dne Downova syndromu a zároveň 20. výročí Základní školy a Praktické školy v Opavě na  setkání odborníků, rodičů dětí se zdravotním postižením i pedagogické veřejnosti.
Projekt byl zahájen v červnu 2013 a bude ukončen v prosinci 2014.