Showing: 1 - 9 of 297 RESULTS
Aktuality Základní škola

Vstupte, prosím!

V úterý 10. prosince 2019 se žáci 8.A a 9.A zúčastnili výchovně – preventivně vzdělávací akce pro mládež pod názvem „Vstupte, prosím“. Cílem akce bylo poskytnout žákům informace v oblasti sociální prevence a prevence rizikového chování. Žáci získali náhled na to, jaké vědomosti a zkušenosti v oblasti této prevence mají. (Pokračování textu…)