V roce 2015 proběhly na naší škole programy, které byly zaměřeny na primární prevenci. Cílem těchto přednášek, spojených s různými zajímavými aktivitami, bylo předcházet rizikovému chování žáků a dostatečně je informovat o důsledcích, které mohou vzniknout při nedodržování správných zásad a návyků. V náplni hodin byla použita různá témata, která jsou důležitá pro předcházení sociálně patologických jevů – návykové látky, šikana, kyberšikana, marihuana, vztahy v kolektivu.

sni769mek_obrazovky_20151014_v8.14.07_430-2

img_0218 img_0254 img_0255 img_02581 img_0259