sni769mek_obrazovky_20151014_v8.14.07_430-2

V rámci individuálního pedagogického přístupu (zejména v době vyučování, v přípravě na vyučování) pracuje pedagog se sociálně znevýhodněnými a zdravotně postiženými žáky a vytváří podmínky pro přítomnost takového žáka ve třídě, ve školní družině, v zájmových útvarech a na dalších akcích školy. Tím je umožněna realizace myšlenek kvalitního soužití zdravých, handicapovaných a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Přínosem a náplní vzdělávacího programu školy je tedy právě inkluze a integrace dětí se specifickými potřebami.

Projekt „Hrajeme si, dovádíme, (ne)spíme a (ne)bojíme se“ je projekt dlouhodobý, jehož hlavní část již tradičně probíhá v letních měsících v prostorách školy a městě Bruntálu, vždy před hlavními prázdninami. U nás ale vždy vše začíná na začátku roku. Plánování a vymýšlení akcí pro naše děti je prací pro všechny. Jen z těch největších akcí – výlet, dětský den se spánky ve škole, Halloween, Mikuláš, Vánoce a nadílka. Vše bylo organizováno pro děti, které si tohle vše zaslouží nejvíce.

Celý program Dětského dne (s přespáním 24.6. -25. 6. 2015) probíhal v strašidelném duchu. Dopoledne žáci navštívili kino v Bruntále, kde se promítala pohádka Sedmero krkavců. Po obědě probíhaly hry a soutěže. Děti se podílely na tvorbě výrobků a přípravě večerního menu. Také se společně grilovalo. Vyvrcholením večera byla stezka odvahy. 25. 6. 2015 se žáci vydali do blízkého centra na bowling. Po návratu do školy proběhlo vyhlášení vítězů soutěží.

Důležitý program projektu proběhl v úterý 27. 10. 2015 na prvním stupni: Halloween. V dopoledních hodinách měly děti projektový den, kdy učitelé měli za úkol vysvětlit dětem, co je to Halloween, kde se slaví, jak se slaví a také proč. Pak každá třída vyráběla strašidýlka, dýně, zkrátka vše, co k halloweenskému svátku patří. A odpolední strašidelná atmosféra mohla vypuknout. Děti si s sebou donesly halloweenské masky, do kterých se oblékly, a celý Halloween mohl začít. Strašidelná atmosféra provázela celý tento den.

Další významnou akcí v rámci projektu pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a děti handicapované byl Mikuláš. Ten nadílel dětem jak na 1. stupni, tak také na stupni druhém 4. prosince. Hlavně malé děti byly příchodem Mikuláše, anděla a čertů nadšené. Byli samozřejmě i takoví, kteří slzičku uronili.

Poslední akcí projektu byla vánoční nadílka. Ta se uskutečnila 21. prosince 2015. I tento den si všechny děti užily plnými doušky.

Projekt byl vypracován pro rok 2015. Tento projekt: „Hrajeme si, dovádíme, (ne)spíme a (ne)bojíme se!“ probíhá v naší škole již několik let, je tedy projektem dlouhodobým. Celý projekt za vydatného finančního přispění MěÚ se vydařil, dětem ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a dětem handicapovaným pomohl a byl pro všechny přínosem.

112 23 img_2781 img_2820 img_3025