Pátá třída se zapojila do soutěže „Srdce s láskou darované“, vyrobili výtvarné dílo, na které mohou být pyšní. Podpořili tím tradiční lidské hodnoty, jako jsou přátelství a vzájemná úcta. Paní učitelka Zdeňka Lašáková se dílem snažila podpořit týmovou práci žáků a rozvoj jejich tvůrčích dovedností. Žáci měli z vlastnoručně vyrobeného výrobku radost, a nejen z výrobků, ale i z jeho darování. Děti se rozhodly, že dílo darují naší paní ředitelce za vše, co pro nás a naši školu dělá. Paní ředitelka děti navštívila ve třídě a měla ohromnou radost i z toho, jaké krásné přání od dětí slyšela. Srdce s láskou darované splnilo svůj účel a udělalo radost mnoha lidem.