Naši žáci se v září ocitnou v nové místnosti. Je určena pro výuku hudební výchovy a bude sloužit také jako knihovna a čítárna. Podlaha je pokryta novým kobercem, na kterém si děti mohou číst, odpočívat a společně tvořit i muzicírovat. Část místnosti bude vyzdobena jako hudebna a část jako čítárna. Ale chceme, aby se na výzdobě podílely i naše děti, tak jim přece jen přenecháme kousek práce. Do knihovny se teprve přenáší knihy z původního umístění. Knižní fond bude obohacen a doplněn zbrusu novými knihami, které budou zakoupeny z financí Výzvy č. 56 – Čtenářské dílny.