Třídy 8. B a 9. letos využili nabídku bezplatné prohlídky města Krnova uzpůsobené přímo pro žáky základních škol. Žáci se při prohlídce seznámili s nejvýznamnějšími památkami města. V rámci prohlídky jsme zajistili také vstup do některých pamětihodností. Prohlédli jsme si kostel sv. Ducha, který díky své akustice slouží mimo jiné také jako koncertní síň. Atmosféru tohoto místa umocnila ještě více produkce varhanních skladeb, jež jsme si měli možnost vychutnat. Prohlédli jsme si také radnici a vystoupali mnoho schodů až na radniční věž, odkud se nám otevřel nádherný výhled do širokého okolí. Podívejte se s námi….