V sobotu 21. března proběhl Světový den Downova syndromu. Downův syndrom je celoživotní zdravotní postižení způsobené ztrojením 21. chromozomu. Protože chromozomy svým tvarem připomínají ponožky, organizace Down Syndrom International je zvolila za symbol akcí k tomuto dni. Chtěli jsme vyjádřit malou podporu takto zdravotně postiženým dětem – našim spolužákům, proto jsme si ponožky nejen oblékli, ale i vymalovali. Podívejte se ve fotogalerii.