Prevence u nás

sni769mek_obrazovky_20150126_v8.57.10

V roce 2014 proběhly na Základní škole praktické programy, které byly zaměřeny na primární prevenci. Cílem těchto přednášek bylo předcházet rizikovému chování žáků a dostatečně je informovat o důsledcích, které mohou vzniknout při nedodržování správných zásad a návyků. V náplni hodin byla použita různá témata, která jsou důležitá pro předcházení sociálně patologických jevů – návykové látky, šikana, kyberšikana, komerční sexuální zneužívání, marihuana.