Blíží se Vánoce. V tomto adventním čase se více zamýšlíme nad životem a nad tím, jak se k sobě lidé chovají. Více se usmíváme a přemýšlíme o tom, jak si navzájem udělat radost, jak si prokázat úctu. Chceme-li mít děti vedené k úctě ke stáří, vezměme je mezi babičky a dědečky. Proto jsme se rozhodli připravit pro obyvatele Domova seniorů Pohoda v Bruntále malé předvánoční vystoupení. Děti z prvního stupně společně předvedly vše, co se naučily. Prvňáci se čtvrťáky tvoří sehranou partičku, připravili si vystoupení plné čertů, ale nebojte, objevili se i andělé. Děti z druhé třídy zahrály pohádku o motýlkovi Emanuelovi a makové panence. Třeťáci zahráli příběh o holčičce Květušce, ve kterém hrály i netradiční muzikoterapeutické hudební nástroje, zpívaly se písničky a tančilo se. Děti ze speciální třídy předvedly písničku Nezbedníček. Společně jsme dědečkům a babičkám zazpívali koledy a vánoční písničky. A protože se blíží Štědrý den, připravili jsme drobné dárečky a přáníčka, které děti všem rozdaly a popřály hodně štěstí a zdraví do budoucích dní.