OPAVA – V rámci grantového schématu Moravskoslezského kraje (MSK) je na Slezské univerzitě od března 2012 do listopadu 2014 řešen projekt na podporu zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK. O získaných poznatcích a dosažených výsledcích budou řešitelé informovat na závěrečné konferenci 8. října.

Zásluhou spolufinancování ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/1.2.25/01.0029) se zainteresovaní rozhodli reagovat na stávající problémy pedagogů v budování a hodnocení kompetencí žáků v základních školách. Proto se projekt zaměřil na vytváření komplexního systému podpory při budování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vedoucích k integraci žáka do společnosti. I když se projekt primárně věnoval žákům na speciálních školách, jsou jeho výstupy vnímány jako příležitost pro zlepšení kompetencí žáků se SVP na všech základních školách v MSK integrujících tyto žáky. V tomto ohledu ho lze chápat v našem regionu za ukazující další cestu a přinášející poznání, na něž bude možno navazovat.

Foto: Ivan AugustinNaplnění hlavního cíl projektu, tedy zvýšení kvality vzdělávání žáků se SVP na základních školách v MSK, bylo dosaženo jak zavedením expresivních terapií do výuky, tak vytvořením nového metodického nástroje pro výuku a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. „Na podporu zavádění expresivních terapií do výuky bylo realizováno 12 kurzů, jichž se kromě devíti zavádějících pedagogů na třech školách zúčastnili jejich další kolegové z jiných škol v kraji,“ informuje koordinátorka klíčových aktivit projektu Dagmar Kalivodová z opavského Centra celoživotního vzdělávání Slezské univerzity. „Pokud se jedná o zpracování metodiky, k němu byli přizváni odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří ji vytvářejí v úzké spolupráci se zavádějícími pedagogy,“ dodává s tím, že metodika bude do ukončení projektu vydána jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Partnerskými institucemi řešitelů projektu se staly Mateřská, základní a střední škola Slezské diakonie Český Těšín, Základní škola, Rýmařovská 15 v Bruntále a Mateřská a střední škola Slezské diakonie Krnov, zavádějícími pedagogy byli jejich učitelé. Vzdělávací aktivity se pak soustředily na oblast muzikoterapie a arteterapie. „Kurzy obohatí workshopy se zahraničními letory. V případě arteterapie už proběhl, když ho v březnu vedla Norrie Louise Ross z Corku, členka Irské asociace pro kreativní terapii, muzikoterapeutický workshop máme ještě před sebou,“ konstatuje D. Kalivodová. Její kolegyně z opavského Centra celoživotního vzdělávání Slezské univerzity Vendula Gronkowiecová a Jolana Lisztwanová, v projektu působící na postech finančních manažerů, doplňují, že lektorem bude nejspíše některý z odborníků ze SR, kde také zavádějící pedagogové v průběhu září pobývali na zahraniční stáži (Nové Zámky, Liptovský Ján, Bratislava).

Program závěrečné konference projektu

Moravská kaple Domu umění
v Opavě, 8. října 2014

Registrace – 8 hodin
Muzikoterapeutický blok – 9 hodin
Výměna zkušeností se zaváděním
expresivních terapií – 11.15 hodin
Oběd – 12 hodin
Arteterapeutický blok – 13 hodin
Představení metodiky – 15 hodin
Výměna zkušeností se zaváděním
expresivních terapií – 15.30 hodin
Ukončení
a jam session zaváděcích pedagogů
a lektorů – 16.30 hodin

Na závěrečné konferenci, která je připravována na 8. října do Moravské kaple Domu umění v Opavě, budou prezentovány nejnovější poznatky a zkušenosti lektorů a znalců zabývajících se arteterapeutickými a muzikoterapeutickými technikami. Vystoupí přizvaní přednášející z Olomouce, Bratislava a Plzně, vesměs se zkušenostmi z působení i v akademickém prostředí (Mgr. Svatava Drlíčková, PaedDr. Margaréta Osvaldová, Ph.D., Mgr. Jiří Kantor, Ph.D., PaedDr. Martina Komzáková a Mgr. et Mgr. Martina Friedlová) a o skutečně nevšední závěr celodenního programu, jenž začíná v 8 hodin registrací a hodinu nato muzikoterapeutickým blokem, se postará improvizované hudební vystoupení v podobě jam session zavádějících pedagogů a lektorů. Účastníci konference dostali už předem příležitost adresovat pořadatelům dotazy, aby průběh jednání mohl případně reagovat i přímo na ně.

Řešením projektu „Zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“ navázala Slezská univerzita v Opavě na již dříve ve Vzdělávacím centru v Krnově realizovaný projekt rozvoje e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů. „Ten nyní doznívá ve fázi pětileté udržitelnosti,“ potvrdila V. Gronkowiecová. Spolu s D. Kalivodovou se také shodly na tom, že v současné době, tedy ještě před závěrečnou konferencí k projektu expresivních terapií, disponují příznivými ohlasy na průběh jeho řešení. „Jak se teď ukazuje, partneři projektu, vybrané vzdělávací subjekty z Bruntálska a Karvinska, chtějí hledat cesty, aby práce se zaváděním expresivních terapií do výuky žáků se SVP mohla též v budoucnu pokračovat,“ uvedly.