Projekt „Velikonoce“ byl v letošním školním roce již třetím z řady celoročního projektu „Poznáváme svět“. V týdnu před Velikonocemi žáci druhého stupně vyhledávali informace na PC, v encyklopediích a v literatuře. Úkolem bylo zjistit tradice a zvyky v období Velikonoc u nás i v různých zemích Evropy.  Každá třída měla vytvořit prezentaci o příslušném státě v souvislosti s Velikonocemi, kterou potom dne 16. dubna přednesla ostatním třídám v jídelně.  Zde musíme  vyzdvihnout excelentní práci třídy 6. A, jejíž žáci přinesli také ochutnávku tradičního pohoštění. Také ostatní třídy se ale snažily a poslední den před velikonočními prázdninami jsme si společně užili.