Dílna čtení – „Moje první knížka o hudbě“

Ve čtvrtek 22. října jsme s dětmi ze speciální třídy uskutečnili v pořadí třetí dílnu čtení. Byla věnována knize nazvané „Moje první knížka o hudbě“. Tato knížka patří žánrově mezi dětské encyklopedie, takže pro samotnou práci během dílny byla vybrána jedna kapitola. Hlavní formou práce bylo komentované předčítání žákům, doplněné o různé aktivity s hudebními nástroji, ať už tradičními nebo netradičními. Cílem hodiny bylo naučit žáky vnímat a uvědomovat si zvuky vlastního těla, zvuky doma a ve škole, vnímat melodii a tóny jednotlivých hudebních nástrojů. V závěrečné části dílny jsme pomocí jednotlivých nástrojů vytvořili orchestr, který do předčítané pohádky zapojil krátké hudební motivy. Společně jsme si tak uvědomili vliv hudby na naši náladu a taky skutečnost, že jsou na světě lidé, kteří třeba nevidí a vše vnímají jen sluchem, a proto jim taková hudební pohádka může udělat velkou radost.

logobar_430

sam_15201 sam_15241 sam_15341 sam_15361