První pracovní listy z Profese 2012

Naši prvňáci se letos také zapojili do projektu Profese 2012. V rámci předmětu Praktické práce se začínají seznamovat s pěti tématy – kuchařské práce, truhlářské práce, zahradnické práce, pečovatelské a údržbářské práce. Nejdříve si projdou pracovní listy zaměřené na bezpečnost práce, seznámí se s prostředím, pracovními pomůckami a nářadím. Dozví se, na co si musí dávat pozor, jak se chovat bezpečně, aby se nikomu nestal úraz, jak se mají zachovat, když se někdo poraní, jak a čím se ošetří drobné poranění. V pracovním listu zaměřeném na kuchařské práce se děti setkaly s veselým panem doktorem, který jim řekl, na co si mají dávat pozor a kde jim hrozí nebezpečí poranění a jak mu mohou předejít.  Moc se těšíme do kuchyňky, až si společně něco dobrého připravíme. Zahradnické práce nám představil zahradník a také jsme si o něm zazpívali písničku. Jako správní zahradníci moc rádi půjdeme hrabat listí, které brzy začne padat ze stromů. Už přece víme, jak se správně zachází s hráběmi. Po práci zaměřené na teorii se věnujeme různému vyrábění, učíme se rovně stříhat, pečlivě vybarvovat, lepit a moc nás to baví.