Dne 12.7.2012 vyhodnotila Hodnotící komise  nabídky firem o  Veřejnou zakázku :

„Výměna oken v učebním pavilonu Rýmařovská 12 „

Hodnotící komise na svém jednání provedla posouzení nabídek, které postoupily do hodnocení. Hodnotícím kriteriem byla  nabídková cena a sledovaný parametr dle zadávací dokumentace (obchodně technická specifikace výrobků,dodávek a prací).

 

Výsledky zúčastněných firem jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Pořadové

Číslo

 

NÁZEV firmy,sídlo, IČ

1. SULKO,s.r.o, Olomouc-Hodolany, Holická 1237/32,IČ 47976969
2. František Lukovský,PROVÁDĚNÍ STAVEB, jejich změn a odstraňování,

Světlá 389, 79331 Světlá Hora, IČ 719 45 768

3. RENOMIX,s.r.o U Dřevnice 436, 76001 Zlín,
4. WIPLAST spol.s.r.o., Pod Cvilínem, Červený dvůr 916/5, 794 01 Krnov

 

 

Mgr. Pavla Paseková, předsedkyně komise