V měsíci lednu se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky, která se věnovala tématu trestní odpovědnosti. Mluvčí Policie ČR por. Bc. Pavla Jiroušková nás seznámila se skutečnostmi, které se týkaly trestných činů, přestupků, návykových látek a záškoláctví.

Objasnila žákům, za co všechno jsou odpovědní dovršením 15. roku života a jaké postihy by je čekaly. Celá beseda byla velmi zajímavá a pro některé žáky přínosná. Věříme, že si nové informace naši žáci vzali k srdci a vyvarují se chyb, které by je mohly svést na scestí. Přejeme si a snažíme se vychovávat zodpovědné mladé lidi. Zodpovědné k sobě, členům své rodiny i okolí.