Projekt „EXPRESIVNÍ TERAPIE“ se posunul do druhého ročníku realizace. Již v srpnu 2013 proběhla schůzka pracovního týmu, kde se všichni zainteresovaní seznámili s průběhem realizace projektu ve školním roce 2013/2014.

Počátek školního roku 21013/2014 byl poznamenám absolutoriem zavádějících pedagogů ve vzdělávacích modulech Celostní muzikoterapie pro oblast speciálního školství.

Jednalo se o tyto workshopy:

30. 8. 2013 celostní muzikoterapie

31.8. 2013  skupinové a relaxační prožitkové techniky

13. 9. 2013 základy hry na muzikoterapeutické nástroje

14. 9. 2013 etnická hudba v muzikoterapii

26. 9.2013  muzikoterapeutické zpěvové techniky

27. 9. 2013 specifika skupinové a individuální muzikoterapie

Workshopy se konaly v Krnově a lektorování se ujmula Bc. Svatava Drličková, která přijela až z Vysočiny.

Všech zmíněných workshopů se zúčastnily kolegyně: L.Nedopilková, L.Holásková a Z. Románková. Velmi erudovaný přístup lektorky k uvedené tematice je zcela pohltil a vyvolal jejich mimořádný  zájem. Učitelky aktivně iniciovaly urychlený nákup hudebních nástrojů, což ovšem vyžaduje  nastavený procedurální postup. Momentálně chybí zejména finanční zabezpečení.

Komplikace však pedagožky nikterak neodradily od průběžného zavádění muzikoterapie ve vyučovacích předmětech hudební výchovy v Základní škole praktické a v Základní škole speciální.

Žáky byla muzikoterapie přijata velmi pozitivně.