Supervize

29. 1. 2014 jsme v naší škole v rámci projektu PODPORA ZAVÁDĚNÍ EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ DO VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI přivítali arteterapeutku paní PhDr. Martinu Komzákovou z Plzně, která supervidovala terapeutické působení ve třídě základní školy speciální. Tématem supervize byla produktivní arteterapie, a také jsme se lehce dotkli animace a imaginace formou práce s novými médii. Díky pozitivnímu ladění lektorky, která se zapojila i do činnosti se skupinou, jsme vytvořili přátelskou, vstřícnou a uvolněnou atmosféru, která vedla k tvořivosti, spontaneitě a produktivitě supervidované skupiny.

Tímto bych chtěla poděkovat PhDr. Martině Komzákové za inspiraci nejen v arteterapeutickém ale i osobním směru.

Vlaďka Holásková, zavádějící pedagog

img_0346 img_0364_430_01 img_0359_430 img_0342_430