SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY w PRUDNIKU a Fond Mikroprojektu v Euroregionu Praděd uvádějí do života projekt „Zahrada smyslu společného přírodního dědictví“. Naše škola je partnerem tohoto projektu.

Projekt „Zahrada smyslu společného přírodního dědictví“ je určen pro cílovou skupinu lidí s mentálním postižením. Projekt obnoví zahradu, která v minulosti byla používána pro prezentaci přírodního dědictví této oblasti. Projekt plní také terapeutickou roli v oblasti aromaterapie a bylinné medicíny. Zahrnuje prvky, které podporují vnitřní potenciál česko – polské hranice.

datum zahájení: 1. 3. 2017

datum ukončení: 30. 9. 2017

Celkové způsobilé výdaje: 29 738,50 €

zahrada

 

logopl