Projektový den EVVO – Recyklace a půda

Po dva dny probíhaly na naší škole projekty v rámci EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Projekt s názvem Recyklace a půda se zaměřuje na ochranu půd. Žáci prováděli zajímavé pedologické pokusy, chemické a fyzikální analýzy. Lektorky měly pro naše žáky připravenou celou řadu úkolů. Zjistili jsme pH a druh naší půdy a dozvěděli jsme se, proč je nutné třídit a omezit odpad.