Velikonoce na zámku

Také v letošním roce se žáci naší školy aktivně zapojili do tvorby velikonoční výzdoby. Vyráběli se vajíčka z papíru, tvořili se ovečky z vlny, malovaly se kraslice. Každá třída přispěla nějakým výtvorem a všichni si je mohli prohlédnout na sobotní akci – Velikonoce na zámku.

Zaplnili jsme dvě vitrínky a vy se můžete podívat, jak byly děti šikovné. Kdo byl na zámku osobně, mohl si prohlédnout i živá malá kůzlátka, poslechnout si písničky dětských sborů a prohlédnout či koupit výtvory šikovných českých rukou.