Práce na nové počítačové učebně již byly započaty.
Zdůvodnění projektu:
Realizovaný Projekt EU, Peníze školám počítá s výrazným využitím moderních techologií jako nástroje, který nebude využíván pouze pro rozvoj počítačových dovedností, ale také k výuce běžných předmětů a zavádění inovativních forem a metod výuky. Současná úroveň vybavení školy ICT tak projde kompletní modernizací.
Cíl projektu:
cílem projektu je pomoci nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání, zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány budou rovněž činnosti, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Zaměříme se na aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Pomocí interaktivních nástrojů tak dáme žákům dostatek možností a podnětů pro sebevzdělávání.V návaznosti na cíle uvedené v ŠVP pomocí tohoto projektu zmodernizujeme 2 učebny a vybavíme je informačními technologiemi zvyšujícími kvalitu výuky. Projekt si klade za cíl  podpořit i vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních technologií tak, aby mohli tyto technologie efektivně používat při výuce.