Jarní probouzení parku

V pondělí 5. června se naši žáci z Růžovky vydali do městského parku na akci Jarní probouzení parku. Akci pořádalo město Bruntál, Lesy ČR a SVČ Bruntál, p. o. Pro děti byla připravena různá stanoviště s úkoly. Naše škola měla také své stanoviště, které jsme rádi navštívili.

Děti si prohlédly drobná zvířata – křečky, morčátka, žáby, slepýše, želvu. Také velké i menší koně, na kterých se mohly svézt. Pod lupou se všichni podívali na brouky a motýly. Lovili jsme papírové ryby v rybníku, kde žila i vydra a bobr. Střílelo se na plechovky, prolézali překážky, poznávali jsme i květiny a skládali dřevěné puzzle. Hodně jsme se nasmáli u přenášení včeliček do úlu. Legrace byla i na stanovišti naší školy, kde se na iPadech dojily krávy, vítězem byl každý, kdo nadojil plný kbelík mléka. Užili jsme si hezké počasí a hlavně jsme se pobavili a něco nového dověděli.