Ve středu jsme si užili nádherný den. Naše škola k vyvrcholení oslav 55. výročí svého založení pořádala Den otevřených dveří – Zahradní slavnost. Krásná výzdoba plotu a vstupu do školy lákala kolemjdoucí k návštěvě. Děti se moc těšily, připravily si pro hosty vystoupení a svůj den měly zpestřený různými atrakcemi. Paní ředitelka Mgr. Pavla Paseková uvítala všechny hosty, kteří na naši slavnost zavítali.

Přijela i malá delegace z naší spřátelené školy v polském Glogówku. Jsme rádi, že nás navštívili, i když již mají prázdniny. Všichni si mohli projít naši „Růžovku“, prohlédnout si Snoezelen a třídy této budovy. Děti ze školky se zúčastnily muzikoterapeutického workshopu, který byl pro ně připraven a také si vyzkoušely aktivity na iPadech. Kdo se nebál, povozil se na koni, a že byli opravdu krásní a velicí. Na své si přišli i sportovci při drobných sportovních soutěžích, za které mohli dostat malou sladkou odměnu. Skákací hrad s klouzačkou byl pro žáky největším překvapením a tam se opravdu pořádně „vyřádili“. Počasí bylo nádherné a aby nikdo v horku nezkolaboval, samozřejmostí bylo i osvěžení s bylinkami a ovocnými špízky. Přítomné děti i rodiče si mohli opéct společně špekáčky. V pravé poledne bylo zahájeno slavnostní ocenění nejlepších žáků školy. Paní učitelky všechny žáky uvedly, přítomní se dozvěděli, proč toto ocenění získali. Předaly žákům pamětní list a dárek. Ten vybrali žákům jejich třídní učitelé, protože je znají nejlépe.

Děkujeme všem zaměstnancům školy, kteří se na akci podíleli a přiložili ruku k dílu. Poděkování také patří zástupcům středních škol a ostatním lidem, kteří dětem zpestřili dopoledne. Pochvalu si zaslouží i žáci, kteří také pomáhali na stanovištích.

Tento projekt vznikl za finanční podpory města Bruntál.