Mikulášská nadílka

Ve středu 5. prosince nás navštívil Mikuláš s andílkem a čerti z pekla. Kdesi za Bruntálem se potkali a domluvili se, že děti ve škole překvapí.

Postupně navštívili všechny třídy, Mikuláš z moudré knihy věděl, kdo byl moc hodný, kdo zlobil malinko a kdo zlobil moóóóc. Aby si děti Mikuláše s andílkem udobřily, musely uklidnit pekelníky. Zazpívaly písničku, přednesly básničku,…a nakonec se všichni dočkali své vytoužené nadílky.