V září jsme v naší škole přivítali nové prvňáčky. Aby jejich školní začátky byly co nejúspěšnější a pokroky ve čtení, psaní a počítání co nejrychlejší, začali se svými učitelkami pracovat mimo jiné také Metodou dobrého startu.

Dvakrát týdně se věnují intenzivně práci s jednou lekcí, která v sobě spojuje lidovou písničku, pohybová a grafomotorická cvičení a specifická cvičení pro rozvoj zrakového, sluchového vnímání a pravolevé orientace. Někomu se daří lépe, někomu hůře, ale důležité je, že se všichni na práci s písničkami těší a společné hodiny si moc užívají.