Do přírody za daňky


V pátek 20. října jsme využili nádherné poslední dny babího léta, či spíše podzimu. Listí na zemi už hlásí příchod chladného počasí, ale celá škola se vypravila ven. Velcí i ti malí. Pozorováním přírody jsme si zopakovali znaky podzimu.

Utužili jsme i vztahy v kolektivech, protože se setkali žáci všech tříd a mohli si vzájemně povídat. Na sluníčku nám to pěkně šlapalo a všichni jsme se těšili, až uvidíme oboru s daňky. To byl cíl našeho putování. Při zastávce na svačinku byl čas i na dovádění s listím či různé hry.