logo_cip_430

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace

Důvodem zapojení partnerské organizace je snaha o zkvalitnění práce pedagogických pracovníků, rozvoj jejich kompetencí, rozšíření poradenské činnosti a služeb klientům. Ke splnění těchto cílů projektu je nutné využít dosavadních zkušeností partnera.

Partnerská organizace vykonává činnost základní školy a speciálně pedagogického centra pro klienty s mentálním postižením a vadami řeči, které zajišťuje poradenské služby v rámci bývalého okresu Bruntál.

Tento partner projektu bude zodpovědný za vytváření optimálních podmínek pro žáky a rodiče žáků s mentálním postižením a vadami řeči v daném regionu. Byl vybrán na základě dosavadních zkušeností s prací s cílovou skupinou v oblasti mentálního postižení a vad řeči, a rovněž na základě jeho hlavních činností, ke kterým byl zřízen. Hlavním účelem za kterým je organizace zřízena je uskutečňování vzdělávání a výchovy dětí a žáků podle upravených vzdělávacích programů a poskytování poradenských služeb.

Počet klientů s mentálním postižením a vadami řeči ve speciálně pedagogickém centru se pohybuje ročně kolem 470.

Organizace pomáhá svému zřizovateli řešit aktuální otázky z oblasti výchovy a vzdělávání žáků s mentálním postižením a vadami řeči a jejich integrace do hlavního vzdělávacího proudu.