Muzikoterapie v praxi

Projekt „Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími  potřebami“  reg.č. CZ.1.07/1.2.00/14.0029 spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

 

Speciálně pedagogické centrum 

při ZŠ Bruntál, Rýmařovská 15

Aktuální zpráva :

S politováním musíme sdělit zájemcům z řad pedagogických pracovníků, že plánovaná vzdělávací akce „Muzikoterapie v praxi II“ byla z důvodu aktuálního nedostatku finančních prostředků odvolána. Po dohodě s lektorkou se akce pouze přesouvá. Budete včas informováni o náhradním termínu. Předpokládaný náhradní termín září, resp.říjen, bude upřesněn a všichni zájemci budou včas informováni.

Nepřehlédněte:

Workschop „Psychorelaxační program II“ proběhne pro zainteresované pedagogické pracovníky

podle plánu dne  26.4.2012 od 13.00hod. v projektové místnosti SPC Bruntál, Rýmařovská 15.

Na Vaši účast se těšíme.

 

 

Odb.koordinátor projektu :    Mgr. Al. Lišková

Lektor, psycholog SPC      :   Mgr. Lenka Chodurová