Prevencí k bezpečí

V roce 2017 proběhly na naší základní škole v Bruntále programy, které byly zaměřeny na primární prevenci. Cílem těchto přednášek bylo předcházet rizikovému chování žáků a dostatečně je informovat o důsledcích, které mohou vzniknout při nedodržování správných zásad a návyků.

V náplni přednášek a besed byla použita různá témata, která jsou důležitá pro předcházení sociálně patologických jevů – návykové látky, šikana, vztahy v kolektivu, kyberšikana aj. Preventivní programy probíhaly ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Bruntál, společností MP Education, ACET ČR, z.s..

„Tato akce je finančně podpořena Městem Bruntál“