Ve středu 17. ledna 2018 žáci 8. a 9. ročníku naší školy prošli celé město a navštívili „Den otevřených dveří“ na Střední odborné škole v Bruntále na Krnovské ulici.Na recepci školy se nás ujal jeden z mistrů odborného výcviku a po celou dobu exkurze ve střední škole se nám s velkým nasazením věnoval. Společně jsme procházeli odborná pracoviště. Viděli jsme dílny pro výuku svařování, instalatérské dílny, dílny automechaniků a opravářů zemědělských strojů. Naše chlapce zaujaly ale nejvíce dílny zednických praktických prací. Tam vlastně všichni stráví svá studentská léta na této střední škole. Naopak dívky byly potěšeny návštěvou praktických učeben u kadeřnic, i když děvčata se nám hlásí do studijního oboru „Stravovací a ubytovací služby“.

Téměř všichni naší žáci se ale živě zajímali i o náročnější obory, jejichž pracoviště jsme během dopoledne navštívili. Uvidíme, třeba se po prvních třech letech studia rozhodnou pro obor další a budeme mít na trhu práce vystudované nejen zedníky a kuchařky, ale také elektrikáře, opraváře zemědělských strojů anebo výborné kadeřnice. Všem našim vycházejícím žákům přejeme do budoucího života hodně štěstí a mnoho pracovních nabídek.

Petr Brada, výchovný poradce