Druhé setkání s rodiči našich žáků

V rámci projektu EU „Učíme se pro budoucnost“, který je realizován v naší škole, proběhlo již druhé odborně zaměřené setkávání s rodiči. Tentokrát na téma Hranice jsou nutné. Přijela za námi lektorka z Olomouce, paní Mgr. Zdenka Štenanidesová.

Během setkání se účastníci seznámili s principem tvoření a přirozeného nastavování hranic pro děti (ve skupině i rodině). Dotkli se i problematiky odměn, trestů, přirozeného důsledku a zpětné vazby a její funkci při výchově. Byl také ponechán prostor pro diskuzi, v rámci které účastníci sdíleli své názory na to, jakým způsobem lze předložené informace využít v každodenním životě.

V sérii přednášek budeme pokračovat, následující proběhne v dubnu a bude řešit problémové chování žáků.

IMG_7674