V rámci projektu Učíme se pro budoucnost realizujeme v naší škole Tandemovou výuku. Tentokrát hodina probíhala ve druhé třídě. Téma bylo aktuální – jarní rostliny.

Paní učitelky si pro děti připravily aktivity s iPady. Pomocí QR kódů si žáci ve dvojicích načetli obrázek, stejný si museli vyhledat na PL. Podle barev rámečku skládali název své kytičky, poté si jej i sami pod obrázek napsali. Povídali jsme si a každá dvojice před tabulí prezentovala vše, co o své květině ví, nebo co z obrázku vypozorovala. Společně v kruhu jsme poté řešili hádanky. Kdo poznal svou kytičku, nalepil si hádanku do svého pracovního listu. Za odměnu si každý poskládal jednoduché puzzle – stejný obrázek. Hotové pracovní listy jsme si ve třídě vystavili. Na závěr žáci sami hodnotili, zda se něco nového naučili nebo dozvěděli.