Čarodějný den u třeťáků

Dnes jsme si užívali projektový den – Čarodějnice aneb Hurá na Petráky. Na začátku hodiny jsme se rozdělili do 4 skupinek po dvojicích. Do skupin se žáci rozlosovali podle aplikace Decide Now v iPadu. Poté žáci začali postupně plnit úkoly. Prvním, pro nás jednoduchým úkolem, bylo čtení textu o čarodějnicích na tabuli. Každá správná čarodějnice umí číst a psát, druhým úkolem byl přepis textu. Přepsaný text žáci ve skupinkách nalepili na papír. Následně se žáci mezi sebou domluvili, co kdo bude psát. Třetí úkol měl pomoci čarodějnickým učňům vypočítat příklady a podle výsledků vymalovat portrét čarodějnice. Následovala další činnost. Žáci museli vyluštit z jakých surovin (zvířátek) čarodějnice na obrázku vaří lektvar. Celkem bylo ukryto 7 zvířátek. Pátým úkolem bylo bludiště. Závěrečný úkol se jevil pro žáky velmi obtížný. Museli se totiž naučit zaklínadlo čarodějnice. Veškerou dnešní práci si nalepili na postery. Práce se dětem moc vydařila a celý den nás hodně bavil.