I. pracovní skupiny

Při práci na projektu Profese 2012 se schází náš tým ve složení Jiřka Kalousková, Larisa Šulcová, Zdeňka Románková a Jana Bláhová. Připravujeme pracovní listy pro žáky 1.stupně a to pro naše nejměnší – první, druhou a třetí třídu. Již jsme hotové s pracovními listy na téma kuchařské a cukrářské práce. V současnosti řešíme práce truhlářské. Práce se nám daří, protože pracujeme v týmu, dokážeme se podpořit a vymyslet spoustu dobrých nápadů. Jsme přesvědčené o tom, že práce s listy se bude dětem líbit a bude pro ně zajímavá.

Mgr. Jiřina Kalousková, vedoucí metodik I. prac.týmu