Slavnostní zahájení nového školního proběhne v pondělí 3. září v 8:00 ve školní jídelně. Žáci i rodiče se po přivítání dozví zařazení žáků do tříd. Těšíme se na vás.

IMG_6562

Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení 3. 9. 2018
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. – 2. 1. 2019
Ukončení I. pololetí 31. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 4. 3. – 10. 3. 2019
Velikonoční prázdniny 18. – 22. 4. 2019
Ukončení II. pololetí 28. 6. 2019
Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2019