Dnes 3. září jsme se všichni sešli ve školní jídelně. Po tónech naší státní hymny, která slavnostně zahájila nový šklolní rok, promluvila k žákům i jejich rodičům paní ředitelka Pavla Paseková.Představila novou paní zástupkyni Veroniku Černotovou, která rozdělila žáky do tříd. Nejdříve žáky tříd speciálních a poté hned na řadu přišli naši noví prvňáci. Ostatní žáci to již znají a většina se na své učitelky a učitele těší. Třídní učitelé si své žáky odvedli do tříd, kde se s nimi po prázdninách přivítali a sdělili jim vše potřebné. Poté s rodiči žáci odešli domů. A zítra nám již začne naše školní práce.