Etiketa a školní řád

Etiketa a školní řád je název programu, kterého se zúčastnili naši žáci. Pod vedením paní lektorky z Brna si žáci zábavnou formou zopakovali pravidla při zdravení. Kdo zdraví první, jakým způsobem, zda má přednosr žena – dívka nebo muž – chlapec.

Po zdravení si žáci prostřednictvím různých scének, ve kterých sami hráli připomněli pravidla slušného chování ve škole – to znamená pravidla, která máme stanovená ve školním řádu. Některá pravidla získala svého nositele, který má za úkol je prezentovat ostatním a také na ostatní dohlížet. Paní učitelky zvolily správce školního řádu, který dostal putovní odznak. Začíná pátá třída, třídy se během roku budou střídat. V závěru lekce si žáci zahráli hru na pravdu a lež, při které si zopakovali vše důležité, co se dověděli v této lekci.