IV. pracovní skupina

Ve skupině č. 4 pracují L. Zdražilová, L. Pavlová a I. Buček.

Grafickou úpravu provádí a dolaďuje M. Míčková. Naše skupina má na starosti tvorbu pracovních listů pro nejstarší žáky naší školy – 8. a 9. ročník.