III. pracovní skupina

III. Pracovní skupina se pravidelně schází a ve složení P. Brada, M. Greško, V. Večeřa a S. Kostková vytváří pracovní listy pro 6. a 7. ročník.