NOVÝ informační leták k projektu Profese 2012 NABÍZÍ informace v podobě fotodokumentace o nových učebnách pro žáky naší školy, informace o sídle školy, důležité kontakty týkající se projektu. Rovněž se z letáku dovíme, jaké má projekt Profese 2012 CÍLE a v čem spočívá REALIZACE PROJEKTU PROFESE 2012. LETÁK JE VYHOTOVEN V BAREVNÉM PROVEDENÍ.