V přiloženém souboru ve spodní části článku nalaznete metodickou příručku k pracovním listům vzniklých v rámci projektu Profese 2012. Metodická příručka se týká pouze prvního stupně a je v pilotním stádiu, protože aktuálně probíhá na škole druhým rokem evaluace pracovních listů a metodických přiruček.

mp_ii_stupen_2011 (soubor ve formátu pdf)