Žáci 6. třídy první pracovní skupiny se s paní učitelkou Pattermanovou učili poskytnout první pomoc zraněnému. K tomu jim přispěli také pracovní listy vzniklé v rámci projektu Profese 2012.

Žáci se seznámili s přímou masáží srdce, ošetřovali zlomeninu nohy – fixovali nohu do správné polohy, ošetřovali pacienta v šoku s použitím izotermické fólie a ošetřovali poranění na hlavě.