Žáci devátého ročníku pracovali v předmětu Praktické práce s pracovními listy, které vznikly v rámci projektu Profese 2012. Tentokrát se naučili, jak správně zakonzervovat ovoce.

Hotové kompoty si všichni mohli odnést domů, někteří si je hned otevřeli a ochutnávali.