Žáci 4.B v předmětu Praktické práce přesazovali pokojové rostliny. Souběžně pracovali s pracovními listy, které vznikly v rámci projektu Profese 2012 a vytvořili si ve třídě krásný koutek přírody.